stopdrop
stop drop_ww

Zakúpite v našom eshope!

ZASTAVUJE OPADÁVANIE OVOCIA

STOP DROPTM FRUIT je inovatívne tekuté mikroelementové hnojivo, ktoré sa mobilizuje pre zvýšenie výnosu a rovnomernú kalibráciu ovocia. Aktivuje produkciu bioaktívnych látok v rastline: cukry, auxíny, cytokíny alebo giberelíny, pripravuje rastlinu a zásobuje ju príslušnými nástrojmi  odolávajúcimi stresu. Umožňuje rastline zabezpečiť lepší prísun mikro a makro prvkov, ako aj výživných látok, čo znamená, že ovocie má vhodný a optimálny prírastok hmotnosti a je lepšie sfarbené. Prípravok má pozitívny vplyv na trvanlivosť ovocia. Ovocie je lepšie pripravené na uskladnenie.

Všetky zložky hnojiva

sú celkovo

rozpustné vo vode.

Kobalt (Co) a zinok (Zn) sa kombinujúza vzniku komplexotvorného činidla LS. Použitie prípravku nevyžaduje žiadnu ochrannú lehotu.

Inovácia

Prípravok využíva inovatívnu technológiu QM6TM  spočívajúcu v interakcii vybraných iónov kovov v špeciálnej forme a množstve, ktorá podporuje rastliny vo zvyšovaní absorpcie živín, rýchlejšom raste a lepšom výťažku.

Stimuluje výživu a rast

Znižuje predčasné opadávanie ovocia a zlepšuje chuť

Zlepšuje farbu a skladovacie vlastnosti ovocia

Pripravuje rastlinu pomocou správnych nástrojov na zvládanie stresu

Aktivuje produkciu bioaktívnych látok v rastline

Nevyžaduje sa ochranná lehota

Dávkovanie:

1 l / ha 3 - 4 týždne pred plánovaným dátumom zberu.

Zameraný na konečné zvýšenie hmotnosti ovocia a na prevenciu predčasného nekontrolovaného opadu.

Viditeľný efekt

Máte záujem?

Zistite, ako náš produkt funguje!

Chcete viac informácií?

Porozprávajte sa s našim poradcom 

tel:+421 910 719 412

Zakúpite v našom eshope

Ďalšie produkty: