Stimulátory a podporné prípravky

Produkty najnovšej generácie určené na podporu rastu, vývoja a úrody rastlín. Prirodzene vyvolávajú odolnosť rastlín voči stresovým podmienkam (sucho, príliš nízka alebo príliš vysoká teplota, choroby, škodcovia, nadmerné slnečné žiarenie atď.).
Prípravky pôsobia komplexne na rastliny - ich vývoj a regenerácia po výskyte stresových faktorov a zabezpečujú vysoké úrody.