winorośl

Pestovanie viniča

Schéma ošetrovania prípravkami AGRARIUS pri pestovaní viniča:

Stanovisko na pestovanie viniča by malo byť teplé, slnečné, mierne vzdušné, najlepšie na svahoch s južnou alebo juhozápadnou expozíciou. Uprednostňujú sa ľahké pôdy - kamenisté a piesčité a piesčité hliny s vysokým obsahom vápnika. Napriek tomu, že je vínna réva vďaka svojmu hlbokému koreňovému systému relatívne odolná voči vodnému stresu, sucho má veľký vplyv na prijímanie nových výsadieb, preto sa odporúča použiť dlho pôsobiace dusíkaté hnojivo N Turgor a zabezpečiť primeranú vlhkosť a štruktúru pôdy pomocou humínových kyselín (Lignohumat Super ) a bakteriálne prípravky zo série bacter. Výživové potreby viniča závisia od rýchlosti rastu danej odrody a množstva plodiny. Dá sa predpokladať, že na produktciu 1 tony ovocia, potrebuje 7-10 kg dusíka, 1-1,5 kg fosforu, 8-10 kg draslíka, 10-12 kg Ca a 1-2 kg Mg.

Dopyt po mikroživinách je oveľa menší a zvyčajne dosahuje niekoľko desiatok gramov. Ak je to potrebné, použijeme Soler Fruit. Mali by ste pamätať na to, že po každom vegetačnom období klesá obsah výživných látok v pôde a mali by sa dopĺňať. Ich počet sa určuje na základe výsledkov testu pôdnej úrodnosti.

Mali by ste tiež pamätať na to, že vínna réva má vysoké požiadavky na pH, ktoré by mali byť nad 6,2 (najlepšie pH by bolo 7,0). Dávky vápnikových hnojív určujeme na základe laboratórnych testov a upravujeme reakciu pH pred výsadbou viniča hroznorodého, z toho dôvodu že vtedy je to najúčinnejšie. Na tento účel odporúčame použiť uhličitanové vápno s prídavkom pôdnych baktérií a bi calc + humínových kyselín.