rzepak

Pestovanie repky olejnej

Schéma ošetrovania prípravkami AGRARIUS pri pestovaní repky olejnej:

Na Slovensku sa veľmi často pestuje repka olejná. Vyžaduje dobre štruktúrovanú pôdu bohatú na vodu a živiny, s vysokou kultúrou a regulovaným pH.

Repka olejná ozimná obyčajne hrá rolu rastliny používanej na zmenu obilnín. Repka olejná je relatívne tolerantná ku kultivácii v monokultúre, ale nemala by sa pestovať dva roky po sebe na rovnakom poli. Pestovanie repky olejnej rok po roku alebo príliš častý návrat ku kultivácii môže spôsobiť zníženie výnosu a náchylnosť k chorobám, ako je brassica syfilis a Sclerotinia.

Aby sa zabezpečila správna štruktúra pôdy, jej zdravie a dostatok dostupných živín, mali by sme používať nasledujúce prípravky: Lignohumat Super, bi azot, fosfor bacter. Na zníženie výskytu syfilisu v repke používame prípravok protect bacter.

Repka vyžaduje veľa vlahy, na to aby začala klíčiť potrebuje 48 - 52% vody v pomere k hmotnosti semena, no kvôli nízkemu saciemu výkonu semien by mal byť obsah vody v pôde minimálne 32 - 35%. Pôda musí byť správne pripravená, aby sa zabezpečilo správne klíčenie semien repky olejnej. Na zabezpečenie správneho rastu mladých rastlín sa odporúča na jeseň postrek nanogro aqua a SOLER R. Aby sa zabránilo zníženiu množstva a kvality plodiny, na začiatku jari aplikujte postrekom stimulátor rastu nanogro aqua a prípravok Naturalny plon .

Po zbere repky ostáva na poli veľké množstvo koreňov a stopiek, ktoré môžu byť vynikajúcim organickým materiálom na zlepšenie úrodnosti pôdy, ale len pri správnom rozložení. Na tento účel sa používa hnojivo full terminator, ktoré pri použití s ​​protect bacter bude mať pozitívny vplyv na mineralizáciu zvyškov a zanechá pole v dobrom fytosanitárnom stave, čo sa prejaví na lepšom zdraví nasledujúcich rastlín.

Repka olejná vyžaduje počas sezóny veľké postreky, aby bola pripravená kvalitná pracovná tekutina, odporúčame  použiť full agro kondicioner, ktorý zabezpečí účinný postrek s antistresovým účinkom pre rastliny.

Nutričné požiadavky:

Pri výnose 1 t semien a príslušnej hmotnosti slamy sa v priemere spotrebúva: 50 - 60 kg dusíka (N), 24 kg fosforu (P2O5), 50 - 60 kg draslíka (K2O), 50 - 60 kg vápniku (CaO), 8 - 10 kg horčíka (MgO), 8 - 12 kg síry (S) alebo ako SO3 - 20 - 30 kg, 60 g bóru (B), 10 - 40 g medi (Cu), 100 g mangánu (Mn), 1 - 2 g molybdénu (Mo) a 60 - 150 g zinku (Zn).