pszenica

Pestovanie pšenice

Schéma ošetrovania prípravkami AGRARIUS pri pestovaní pšenice:

Pestovanie pšenice je v Slovenských podmienkach pomerne jednoduché. Okrem repky a kukurice je to najobľúbenejšia plodina pestovaná farmármi. Rast a úroda ozimnej pšenice závisí vo veľkej miere od poveternostných podmienok prevládajúcich počas celého vegetačného obdobia. Pšenica ozimná má nízke tepelné nároky, ale teplota vzduchu na jeseň má veľký vplyv na rovnomerný vzrast, odnožovanie rastlín, ich vytvrdzovanie a prezimovanie. Kritickým obdobím pre pšenicu je zima, najmä bez snehu a mrazu. Aby sa zabezpečilo, že rastlina prežije zimu v dobrej kondícii, je vhodné na semená použiť nanogro forte superstart alebo na jeseň rastliny postriekať s nanogro aqua.

Ošetrenie semenného materiálu je dobrý, bezpečný a lacný spôsob ochrany rastlín pred chorobami, ale aj predchádza problémomso vzchádzaním a rastovými problémami v počiatočnom štádiu. Nanogro forte superstart je možné použiť spolu s chemickým postrekom. Postrek chráni plantáže pšenice ozimnej pred mnohými nebezpečnými príčinami plesňových chorôb, proti ktorým sa často nedá bojovať inými spôsobmi.
Taktiež sa odporúča postrek mikroelementovým hnojivom SOLER C, ktoré zabezpečí správnu výživu rastliny (aj počas vegetačného obdobia).

Úroda ozimnej pšenice závisí od poveternostných podmienok, hlavne od množstva zrážok. Dôležité je nielen množstvo, ale aj ich rozloženie počas vegetačného obdobia. Na ochranu rastliny pred účinkami sucha pred výsevom sa používa prípravok Lignohumat Super, ktorý zabezpečí väčšiu dostupnosť vody z pôdy pre korene, a hnojivo N Turgor, ktoré zabráni nadmernej dehydratácii buniek a zabezpečí výživu rastlín dusíkom, keď nemôže byť absorbovaný cez korene.

Pšenica má najvyššie nároky na pôdu zo všetkých ozimných obilnín. Je to výsledok pomerne zle vyvinutého koreňového systému. Z tohto dôvodu by sa ozimná pšenica mala pestovať na štruktúrnych pôdach s dobrou vodnou kapacitou a bohatou na živiny. Aby sme vytvorili tieto podmienky, odporúča sa používať bakteriálne prípravky ako: bi azot, protect bacter, fosfor bacter, ktoré zabezpečia vstrebávanie živín rastlinami a vynikajúci fytosanitárny stav pôdy.

Na zaistenie dobrého zdravotného stavu pšenice počas kultivácie odporúčame použiť pôdne bakteriálne prípravky ako: protect bacter a bi azot, ako aj humínové kyseliny (Lignohumat Super). Mikroorganizmy obsiahnuté v bakteriálnych prípravkoch prirodzene znižujú choroby ako: Fusarium, Sclerotinia, DTR, pleseň a ďalšie.

Nutričné požiadavky:

Pri výnose 1 t obilia a primeranom množstve slamy spotrebuje v priemere: 28-30 kg dusíka (N), 12 kg fosforu (P2O5), 22 kg draslíka (K2O), 6 kg vápnika (CaO), 4 kg horčíka (MgO), 3 , 5 kg síry (S) alebo ako SO3 - 9 kg a 5,5 g bóru (B), 8,5 g medi (Cu), 360 g železa (Fe), 110 g mangánu (Mn), 0, 7 g molybdénu (Mo) a 70 g zinku (Zn).