warzywa-korzeniowe

Pestovanie koreňovej zeleniny

Schéma ošetrovania prípravkami AGRARIUS pri pestovaní koreňovej zeleniny:

Najčastejšie pestovaná koreňová zelenina na Slovensku: mrkva, petržlen, červená repa, zeler a paštrnák.

Pestovanie koreňovej zeleniny si vyžaduje správne pripravenú pôdu. Niektoré druhy zeleniny sa pestujú na vyvýšeninách, ktoré navyše vyžadujú dobrú pôdu, aby sa nedrobila alebo nadmerne nerozdrobovala. Na tento účel je potrebné udržiavať vhodné pH, ktoré sa najlepšie reguluje a udržiava vápnením, kvalitným uhličitanom vápenatým bi calc+. Okrem toho je dôležité udržiavať primeranú hladinu humusu a vhodnú štruktúru, ktorá zabezpečí, že pôda bude bohatá na živiny a vodu. Na tento účel odporúčame používať humínové kyseliny (Lignohumat Super) a bakteriálne prípravky, ktoré dodatočne dodajú rastlinám živiny a udržiavajú dokonalý fytosanitárny stav plodiny (bi azot, protec bacter a fosfor bacter).

Hnojenie koreňovej zeleniny musí byť striktne prispôsobené potrebám konkrétneho druhu a založené na analýze pôdy. Mikroelementy a vápno by sa mali dopĺňať pomocou hnojív SOLER Brown a Calory.

U zeleniny vypestovanej zo sadeníc, napríklad zeleru, odporúčame zvýšiť kvalitu mladých rastlín pomocou nanogro aqua a Naturálneho plonu.

Pri kultivácii rastlín zo sejby nanogro aqua a Naturalny plon používame ako postrek na mladé rastliny (vo fáze 3-4 listov). Okrem toho bude pri kultivácii červenej repy užitočné použiť  prípravok protec baster  na zníženie výskytu buriny.

Pri koreňových zeleninách sú nematódy veľkým problémom, pretože znižujú množstvo a kvalitu plodín. Intenzívny rozklad zvyškov plodín a organických látok v pôde prispieva k ich znižovaniu a vytvára nepriaznivé životné podmienky pre škodcov. Na tento účel odporúčame bakteriálne prípravky, ktoré uľahčujú rozklad zvyškov (bi azot, protec bacter) a humínové kyseliny - Lignohumat Super, ktoré spôsobujú rýchly rozklad a mineralizáciu organických látok, čím vytvárajú nepriaznivé podmienky pre život a prezimovanie škodcov.

Výživové požiadavky:

Dusík 80 až 120 kg N / ha, fosfor: 56 kg P2O5 na ha, a draslík: 360 kg K2O na ha. Veľmi dôležitý je tiež horčík, ktorý potrebujú 50 kg / ha a vápnik - 50 kg / ha, a síra 60 kg / ha vo forme SO3.

V koreňových plodinách sú nematódy veľkým problémom, pretože znižujú množstvo a kvalitu plodín. Intenzívny rozklad zvyškov plodín a organických látok v pôde prispieva k ich znižovaniu a vytvára nepriaznivé životné podmienky pre škodcov. Na tento účel odporúčame bakteriálne prípravky, ktoré uľahčujú rozklad zvyškov (protec bacter, bi azot) a humínové kyseliny - lignohumat super.