truskawka

Pestovanie jahôd

Schéma ošetrovania prípravkami AGRARIUS pri pestovaní jahôd:

Pestovanie jahôd je na Slovensku veľmi populárne..

Jahody sa pestujú pomerne ľahko a nemjú zvlášť veľké nároky. Plantáž by mala byť umiestnená na relatívne úrodných pôdach, hnojených maštaľným hnojom alebo zeleným hnojom. Jahoda si poradí s rôznymi pôdami, musíte sa však postarať o jej štruktúru a vzťahy medzi vzduchom, vodou a dostatkom výživných látok. Najlepšie je aplikovať pred založením plantáže alebo na existujúcu plantáž Lignohumat Super (humínové kyseliny) a bakteriálne prípravky (bi azot, fosfor bacter a protect bacter), ktoré je možné aplikovať vo forme postreku alebo pomocou zavlažovacieho systému. Plantáž by mala byť založená na slnečných miestach a nemala by byť náchylná na mrazy.

Hnojenie jahôd je založené na rozbore pôdy,ktorý obsahuje výsledky obsahu prvkov vo forme dostupnej pre rastliny. Aby sa zabezpečila primeraná dostupnosť prvkov, je vhodné pri kultivácii používať humínové kyseliny a bakteriálne prípravky. Na doplnenie mikroživín sa odporúča používať SOLER Fruit. Dvojfosforový prípravok obsahujúci baktérie Bacillus megaterium fosfor navyše chránia rastliny pred hromadením škodlivých fosfitov, pretože fosforové baktérie ich rozkladajú na jednoduché formy a dostupný fosfor.

Jahody sú na jar vystavené mrazom, ktoré môžu poškodiť kvety, preto sa oplatí rastliny postriekať prípravkom nanogro aqua a prípravkom STOP DROP FLOWER, ktorý zabezpečí väčšiu odolnosť voči negatívnym teplotám a zabezpečí bohaté a efektívne kvitnutie a vynikajúcu kvalitu chutného ovocia.

Pretože sa jahody vysádzajú v rôznom čase, v závislosti od typu sadeníc je obzvlášť vhodné ich pred výsadbou namočiť do roztoku nanogro forte superstart, čo zabezpečí vynikajúce zakorenenie a uľahčí a urýchli prijatie mladých rastlín (odrezky „frigo“). Ak používate sadenice v kvetináči, mali by ste ich pred výsadbou zaliať nano gro forte superstart-om a Naturalnym plon-om.

Počas vegetačného obdobia používame minerálne hnojenie (fertilizácia) a listové hnojenie SOLER Fruit a Calory.
Ak je plantáž zavlažovaná, na zníženie pravdepodobnosť hubových chorôb, môžeme na pôdu aplikovať protect bacter každých 14-21 dní, kým ovocie nedozreje v množstve 0,5 kg / ha - zaistíte tým dobrý fytosanitárny stav plantáže. Použitie prípravku fostor bacter na jar zabezpečí degradáciu škodlivých fosfitov v pôde, aby sa nehromadili v plodoch a rastlinách.